ค้นหา และ เปรียบเทียบ ฐานข้อมูล อัตราภาษีภายใต้ FTA

icon agreement ค้นหาจากความตกลง

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ด้วยฐานข้อมูลที่ครบครันและเข้าถึงง่ายกว่า 7 แสนรายการ